parallax background
 

Στην υπηρεσία του ασθενούς


Ἄλγους Ἴασις

Η προσφορά της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών στην κοινωνία και την εκπαίδευση


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | Στην υπηρεσία του ασθενούς | Θεραπεύοντας την ψυχή

Θεραπεύοντας την ψυχή

Η ιστορική διαδρομή των ψυχιατρικών νοσημάτων, από την αρχαιότητα μέχρι τον 18ο αιώνα, περιλαμβάνει διαφορετικές απόψεις και στάσεις, τόσο των ιατρών όσο και της κοινωνίας, με κυρίαρχη την αντίληψη ότι οι ψυχικά πάσχοντες έχουν καταληφθεί από κάποιας μορφής υπερδύναμη, δαιμονικής ή θεϊκής φύσεως. Αν και η ιπποκρατική θεώρηση της ψυχικής νόσου συνδέει τις ψυχικές αντιδράσεις με τις σωματικές διαταραχές και οι ιατροί στο Βυζάντιο εισάγουν ορθολογικά διαγνωστικά κριτήρια, στη Δύση επικρατεί σκοταδισμός, απομόνωση, εγκλεισμός και κακοποίηση των φρενοβλαβών. Στα τέλη του 18ου αιώνα στο Παρίσι συντελείται η πρώτη μεγάλη ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Το 1793 ο ιατρός Philippe Pinel (1745-1826), επηρεασμένος από τις ιδέες του Διαφωτισμού, απελευθερώνει τους ψυχοπαθείς από τις αλυσίδες και διεξάγει αδιάκοπους αγώνες για τον εξανθρωπισμό των συνθηκών διαβίωσης των έγκλειστων στα άσυλα φρενοβλαβών.

Στον ελλαδικό χώρο, την περίοδο πριν την απελευθέρωση, δεν υπήρχε ειδική δομή και μέριμνα για τους ψυχασθενείς. Το 1838 ιδρύεται το άσυλο φρενοβλαβών, στην υπό αγγλική κυριαρχία Κέρκυρα, ενώ στο ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος το πρώτο υγειονομικό διάταγμα για τους ψυχικά πάσχοντες, ο νόμος του 1862 «Περί των φρενοκομείων», καθόριζε τις διαδικασίες εισαγωγής του αρρώστου στο ψυχιατρείο.

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, συνδράμει στην προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας. Για να υπηρετήσει αυτόν τον στόχο, τα πρώτα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν πολλά και διαφορετικά μαθήματα για την κατάρτιση των μελλοντικών επιστημόνων ιατρών. Η προσφορά των διδασκόμενων μαθημάτων στους μελλοντικούς ιατρούς είναι μεγάλη. Ωστόσο, στη διάρθρωση των πρώτων προγραμμάτων σπουδών, η νευρολογία και η ψυχιατρική́ δεν περιλαμβάνονται. Η έλλειψη διδασκαλίας των μαθημάτων για τα ψυχικά νοσήματα καθιστά επιτακτική την ενίσχυση των διδασκόμενων θεμάτων στην Ιατρική Σχολή. Το 1854 η εισαγωγή του μαθήματος Νοσήματα των νεύρων από τον έκτακτο Καθηγητή Συφιλιδικών, Νευρικών και Δερματικών Νοσημάτων, Μιλτιάδη Βενιζέλο (1822-1887) αποτελεί μια μικρή πρόοδο προς την τάση που έχουν ήδη αναπτύξει οι μεγάλες ιατρικές σχολές της Δύσης.

Έξι χρόνια αργότερα, το 1860, ο Αντώνιος Βιτσάρης (1820–1882) διορίζεται έκτακτος Καθηγητής των Νευρικών και Ψυχικών Νοσημάτων και διδάσκει, έως το θάνατό του το 1882, το μάθημα της Νευρολογίας-Ψυχιατρικής. Τον διαδέχεται ο τότε Υφηγητής Μιχαήλ Κατσαράς (1860 - 1939), που μόλις είχε επιστρέψει από την μετεκπαίδευσή του στο Παρίσι, στην κλινική του θεμελιωτή της Νευρολογίας Jean-Martin Charcot (1825-1893). Το 1893 η Ιατρική Σχολή εκλέγει τον Κατσαρά πρώτο Καθηγητή της Νευρολογίας και των Φρενικών Νόσων και μαζί του εγκαινιάζεται η θεσμοθετημένη περίοδος της Νευρολογίας-Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εκπαίδευση των φοιτητών στα νεύρο-ψυχιατρικά νοσήματα πραγματοποιείται στο «Δρομοκαΐτειο» θεραπευτήριο και δεν επαρκεί. Η ανάγκη για τη σύσταση ειδικής πανεπιστημιακής κλινικής, όπου θα πραγματοποιείται τόσο η διδασκαλία, όσο η έρευνα και η περίθαλψη παραμένει επιτακτική.

Το 1899, επί κοσμητείας του Καθηγητή Χειρουργικής Ιούλιου Γαλβάνη (1838-1901), τίθεται ζήτημα να χρησιμοποιηθεί το κληροδότημα του Διονύσιου Αιγινήτη (1818-1884), για την ίδρυση πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Μετά από έντονες συζητήσεις και έπειτα από προσωπικές ενέργειες του Καθηγητή Κατσαρά αποφασίζεται το νεοανεγερθέν νοσοκομείο, με την ονομασία «Αιγινήτειο», να στεγάσει την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική Νευρικών και Φρενικών (ψυχικών) Νοσημάτων. Η έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου πραγματοποιείται το 1904 και σύντομα ο αρχικός αριθμός των κλινών από 24 αυξάνεται σε 70, ενώ με προσωπική πρωτοβουλία του Κατσαρά ιδρύεται παθολογοανατομικό εργαστήριο, φαρμακείο, ηλεκτροθεραπευτήριο και υδροθεραπευτήριο.

Την περίοδο της ίδρυσής του και τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Αιγινήτειο υπήρξε πρότυπο νοσοκομείο για την περίθαλψη των ψυχικά πασχόντων, σε μια εποχή που τα ψυχιατρεία λειτουργούσαν ως άσυλα και οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα μας μεταφέρει για το Αιγινήτειο ο Γάλλος ιατρός Lucien Libert (1882-1916) που επισκέπτεται τα άσυλα και ψυχιατρεία της «Ανατολής» την περίοδο 1911-1912: «Η κλινική διαθέτει 96 κρεβάτια. Αν και ο αρχικός της προορισμός ήταν η νοσηλεία νευρολογικών ασθενών σήμερα υπερτερούν οι φρενοβλαβείς ασθενείς. Κάθε χρόνο νοσηλεύονται περίπου 150 ασθενείς … η πιο συχνή νόσος που προσβάλλει τις γυναίκες είναι η προϊούσα άνοια ενώ στους άνδρες η πιο συχνή νόσος είναι η γενική παράλυση». Ωστόσο, στην Κλινική δεν υπάρχει διαχωρισμός των ασθενών και οι φρενοβλαβείς βρίσκονται μαζί με τους νευρολογικούς ασθενείς.

Μετά τον θάνατο του Κατσαρά, τη διεύθυνση της Κλινικής αναλαμβάνει ο Γεώργιος Παμπούκης (1885-1959) που είχε μετεκπαιδευτεί στην Νευρολογία και Ψυχιατρική στο Βερολίνο, ενώ το 1957 Καθηγητής Νευρολογίας και Ψυχιατρικής εκλέγεται ο Ιωάννης Πατρίκιος (1895-1977), που είχε θητεύσει στην κλινική του Γάλλου Νευρολόγου Pierre Marie (1853-1940). Κατά τη θητεία του στο Αιγινήτειο οργανώνονται τα πρώτα σύγχρονα νευροφυσιολογικά εργαστήρια, το ηλεκτροεγκεφαλογραφικό και το ηλεκτρομυογραφικό. Το όνομα του Πατρίκιου είναι σήμερα γνωστό στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία, μιας και το 1918 περιέγραψε την «ψευδοπολυνευριτιδική μορφή» της πλαγίας μυατροφικής σκλήρυνσης, γνωστή και ως νόσος Πατρίκιου.

Το 1963 η έδρα της Νευρολογίας διαχωρίζεται από αυτήν της Ψυχιατρικής. Ο διαχωρισμός αυτός επιφέρει την ίδρυση δύο ξεχωριστών πανεπιστημιακών κλινικών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο: της Α' Νευρολογικής Κλινικής, με διευθυντή τον Καθηγητή Σπύρο Σκαρπαλέζο (1912-1991) και της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, με διευθυντή τον Καθηγητή Δημήτριο Κουρέτα (1901-1984) που θέτει τα θεμέλια της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, ως ξεχωριστής ειδικότητας. Ο Κουρέτας συνδυάζει τις γνώσεις και την άσκηση της ψυχιατρικής με τις γνώσεις της νευρολογίας και της ψυχανάλυσης. Καθιερώνει στην Ελλάδα την ηλεκτροσπασμοθεραπεία με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του δημιουργούνται νέοι θάλαμοι νοσηλείας και δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να προαυλίζονται. Η αποδοχή της πρότασης παραμονής των ασθενών σε εξωτερικούς χώρους κερδίζει έδαφος ως ένα μέσο θεραπείας. Η έκθεση στον ήλιο φαίνεται ότι βοηθά αισθητά τη βελτίωση της ψυχικής τους κατάστασης. Από το 1970 έως και το 1996 σημειώνεται αλματώδης ανάπτυξη της ψυχιατρικής, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Κώστα Στεφανή (1928-2016). Η έρευνα ενισχύεται, μονάδες στους τομείς της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής αναπτύσσονται, ενώ ιδρύεται ερευνητικό κέντρο για την στέγαση των εργαστηρίων νευροφυσιολογίας, νευροψυχοφαρμακολογίας και άλλων νευροεπιστημών. Το 1979 η Α' Ψυχιατρική Κλινική ιδρύει το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, το οποίο μέχρι σήμερα προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα με προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, ψυχιατρική αντιμετώπιση και παρακολούθηση, ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων και φορέων για θέματα ψυχικής υγείας, με στόχο την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.

Από το 2003 στην Ιατρική Σχολή Αθηνών λειτουργούν η Β' Πανεπιστημιακή Νευρολογική και η Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο. Αποτελούν εξίσου πολυδύναμα κέντρα ψυχιατρικής και νευρολογικής εκπαίδευσης, έρευνας και παροχής κλινικού έργου, καθώς και ποικίλων δράσεων για την κοινωνική αποκατάσταση των ασθενών.


Το πρώτο πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής , κατά το χειμερινό εξάμηνο 1837-1838. Η Νευρολογία και η Ψυχιατρική δεν εντάσσονται στη διδασκαλία.

Πηγή: Κρεατσάς, Κ. Γ., 2007. Ιατρική Σχολή: 170 Χρόνια 1837-2007. Αθήνα: Πασχαλίδης.

Το πρώτο πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής , κατά το χειμερινό εξάμηνο 1837-1838. Η Νευρολογία και η Ψυχιατρική δεν εντάσσονται στη διδασκαλία.

Η εξωτερική όψη του Αιγινήτειου Νοσοκομείου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Πηγή: Κρεατσάς, Κ. Γ., 2007. Ιατρική Σχολή: 170 Χρόνια 1837-2007. Αθήνα: Πασχαλίδης.

Η εξωτερική όψη του Αιγινήτειου Νοσοκομείου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Το βιβλίο που εξέδωσε ο Καθηγητής Μιχαήλ Κατσαράς με τίτλο Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική. Το πρώτο πανεπιστημιακό σύγγραμμα Νευρολογίας και Ψυχιατρικής στα ελληνικά.

Πηγή: Κρεατσάς, Κ. Γ., 2007. Ιατρική Σχολή: 170 Χρόνια 1837-2007. Αθήνα: Πασχαλίδης.

Το βιβλίο που εξέδωσε ο Καθηγητής Μιχαήλ Κατσαράς με τίτλο: «Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική»

 Εξώφυλλο από το βιβλίο Ψυχιατρικής και Νευρολογίας του Καθηγητή Γεώργιου Παμπούκη.

Πηγή: Αρχείο Καθηγητή Ιωάννη Ευδοκιμίδη.

Εξώφυλλο από το βιβλίο Ψυχιατρικής και Νευρολογίας του Καθηγητή Γεώργιου Παμπούκη.

 Ασθενείς στο προαύλιο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου το 1943. Ο ήλιος και η φύση βοηθούν στη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας.

Πηγή: Αιγινήτειον Νοσοκομείον (1905-2005), Αθήνα, 2005.

Ασθενείς στο προαύλιο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου το 1943. Ο ήλιος και η φύση βοηθούν στη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας.

Θάλαμος ασθενών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο το 1917.

Πηγή: Κρεατσάς, Κ. Γ., 2007. Ιατρική Σχολή: 170 Χρόνια 1837-2007. Αθήνα: Πασχαλίδης.

Θάλαμος ασθενών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο το 1917.

Προετοιμασία εθελόντριας για πειραματική διαδικασία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Πηγή: http://users.uoa.gr/~aprotopapas/LLL/el/neuroapeikonisi.html

Προετοιμασία εθελόντριας για πειραματική διαδικασία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.