parallax background
 

Η Ιατρική Σχολή στην πρώτη γραμμή


Ἄλγους Ἴασις

Η προσφορά της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών στην κοινωνία και την εκπαίδευση


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | Η Ιατρική Σχολή στην πρώτη γραμμή | Από το Οθώνειο στο «Εθνικόν Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών»

Από το Οθώνειο στο «Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών»

Η έξωση του Βασιλιά Όθωνα, το 1862, φέρνει αλλαγές με έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Το Πανεπιστήμιο μετονομάζεται από Οθώνειο σε Εθνικόν Πανεπιστήμιον

Ἡ Προσωρινὴ Κυβέρνησις τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τῇ προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς δημοσίας ἐκπαιδεύσεως ὑπουργοῦ τὸ ἐν Ἀθήναις μέχρι τοὺδε Ὀθώνειον Πανεπιστήμιον ἐγκρίνομεν νὰμετονομασθῇ Ἐθνικὸν Πανεπιστήμιον, ὡς ἵδρυμα κοινὸν ὁλοκλήρου τοῦ ἔθνους. Ἐν Ἀθήναις τῇ 20 Οκτωβρίου 1862 (Ἡ Εθνοσυνέλευσις)

Πηγή: Γαβρόγλου, Κ., Καραμανωλάκης, Β., Μπάρκουλα, Χ., 2014, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών [1837-1937] και η ιστορία του, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. σ. 105.


Με το πέρασμα στον 20ό αιώνα, το Πανεπιστήμιο εισέρχεται σε μια περίοδο πυκνών γεγονότων και μεταβολών. Το 1911 εκπληρώνεται η επιθυμία του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Δόμπολη (1769-1849), να μετονομαστεί το πανεπιστήμιο σε Καποδιστριακό, προς τιμή του στενού του φίλου, ιατρού και Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια (1776-1831). Το Πανεπιστήμιο, στον πρώτο οριστικό εσωτερικό κανονισμό, διχοτομείται σε Καποδιστριακόν και Εθνικόν Πανεπιστήμιον. Στο Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον υπάγονται η Θεολογική, η Νομική και η Φιλοσοφική Σχολή, ενώ στο Εθνικόν Πανεπιστήμιον η Ιατρική και η Φυσικομαθηματική. Ο κανονισμός ορίζει την πενταετή φοίτηση στην Ιατρική Σχολή, ενώ επιβάλλει την πληρωμή διδάκτρων και διάφορων άλλων εκπαιδευτικών τελών.

Μετά τη λήξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1922) ψηφίζεται νέος οργανισμός, σύμφωνα με τον οποίο οι σπουδές της Ιατρικής αυξάνονται στα έξι έτη. Η μεγάλη εισροή νέων σπουδαστών στο Πανεπιστήμιο οδηγεί στην καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων για την Ιατρική Σχολή (1926-1927). Τα αμέσως επόμενα χρόνια, ο αριθμός τον φοιτητών περιορίζεται με τη θέσπιση από το Υπουργείο Παιδείας του μέτρου numerus clausus (περιορισμένος αριθμός εισαχθέντων), σύμφωνα με το οποίο ο διαθέσιμος αριθμός εισακτέων καλύπτεται από τους επιτυχόντες των εξετάσεων. Με τον τρόπο αυτό, καταργείται η ελεύθερη πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο μετά την αποφοίτηση από το Γυμνάσιο που ήταν σε ισχύ τα προηγούμενα 80 έτη.

Η ανάγκη για μετεγκατάσταση των Σχολών, και ειδικά της Ιατρικής, αποτυπώνεται στον Πρυτανικό Λόγο (1927-1928) του Καθηγητή Χειρουργικής Νικόλαου Αλιβιζάτου (1876-1945):

Ἥ οἰκοδομικὴ ἐπιτροπὴ, μετὰ λεπτομερῆ μελέτην καὶ ἐξονύχισιν
τῶν ἐκθέσεων τούτων καὶ τῶν δι’αὐτῶν ἀναπτυσσομένων ἀναγκῶν
τοῦ Πανεπιστημίου, κατήρτισε τὸ γενικὸν οἰκοδομικὸν πρόγραμμα
αὺτοῦ, τὸ ὁποὶον ὑπέβαλε πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὰς Σχολὰς καὶ τὴν
Σύγκλητον, αἱ ὁποὶαι καὶ τὸ ἐνέκριναν διὰπαμψηφίας…..
Πράγματι κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν τῆς Συγκλήτου ἐζήτησα
ὅπως ἡ ἐκτέλεσις τοῦ οἰκοδομικοῦ προγράμματος ἀρχίσῃ ἀπὸ τὴν
Ἰατρικήν Σχολήν. Τοῦτο ἔπραξα, οὐχὶ διότι ἔτυχε νὰ προέρχωμαι
ἐκ τῆς Σχολῆς ταύτης, ἀλλὰ διότι τοῦτο ἐπέβαλεν ἡ φύσις τῶν
πραγμάτων…


Πηγή: 180 Χρόνια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/Uni/Publications/180XroniaIatrikis.pdf

Το 1932 η κυβέρνηση Βενιζέλου προχωρά στην ψήφιση νέου οργανισμού, με τον οποίο τα δυο ιδρύματα συνενώνονται, αποτελώντας το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Την επόμενη χρονιά, επί πρυτανείας του Καθηγητή Μαιευτικής και Γυναικολογίας Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου (1878-1961), εγκαινιάζονται οι νέες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή, καθώς και το Λαϊκό Νοσοκομείο. Το σύμπλεγμα κτηρίων που δημιουργείται, έρχεται να καλύψει τόσο τις ανάγκες στέγασης του μεγάλου αριθμού νέων φοιτητών, όσο και την ανάγκη για μεγαλύτερη εξειδίκευση σε καλύτερες εργαστηριακές και κλινικές υποδομές.


Πηγή: Κρεατσάς,Κ.Γ, 2007. Ιατρική Σχολή: 170 Χρόνια 1837-2007.Αθήνα: Πασχαλίδης (σελ. 18).

Πηγή: Κρεατσάς,Κ.Γ, 2007. Ιατρική Σχολή: 170 Χρόνια 1837-2007.Αθήνα: Πασχαλίδης (σελ. 18).

Μεταξωτή σημαία του «Εθνικού Πανεπιστημίου», 1937. Σημαία ξηράς που φέρει στο κέντρο την γλαύκα, το ιερό πουλί της θεάς Αθηνάς, σύμβολο της σοφίας. Σε καθένα από τα τμήματα απεικονίζονται τα εμβλήματα των τεσσάρων σχολών. Πάνω δεξιά διακρίνεται το έμβλημα της Ιατρικής Σχολής που απεικονίζει τον Ασκληπιό καθήμενο.

Πηγή: Κρεατσάς,Κ.Γ, 2007. Ιατρική Σχολή: 170 Χρόνια 1837-2007.Αθήνα: Πασχαλίδης (σελ. 18).

Πηγή: Κρεατσάς,Κ.Γ, 2007. Ιατρική Σχολή: 170 Χρόνια 1837-2007.Αθήνα: Πασχαλίδης (σελ. 18).

Οι εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής στην περιοχή Γουδή.

Δελτίο Αναγνωρίσεως - ή όπως την αποκαλούμε σήμερα, φοιτητική ταυτότητα - φοιτητή Ιατρικής Σχολής, εκδοθέν από «ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ», 1926.

Πηγή: Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ.

Δελτίο Αναγνωρίσεως - ή όπως την αποκαλούμε σήμερα, φοιτητική ταυτότητα - φοιτητή Ιατρικής Σχολής, εκδοθέν από «ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ», 1926.

Φωτογραφίες από την κατάθεση του θεμέλιου λίθου στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής στην περιοχή Γουδή, το 1930. Στην επάνω φωτογραφία, διακρίνεται ο τότε πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936) και στην κάτω φωτογραφία ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Οργανικής Χημείας, Γεώργιος Ματθαιόπουλος (1872-1958).

Πηγή: Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ.

Φωτογραφίες από την κατάθεση του θεμέλιου λίθου στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής στην περιοχή Γουδή, το 1930. Στην επάνω φωτογραφία, διακρίνεται ο τότε πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936) και στην κάτω φωτογραφία ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Οργανικής Χημείας, Γεώργιος Ματθαιόπουλος (1872-1958).

Πηγή: Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ.

Φωτογραφίες από την κατάθεση του θεμέλιου λίθου στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής στην περιοχή Γουδή, το 1930. Στην επάνω φωτογραφία, διακρίνεται ο τότε πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936) και στην κάτω φωτογραφία ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Οργανικής Χημείας, Γεώργιος Ματθαιόπουλος (1872-1958).